Tkadleček 
Dopravní Značení

O nás

Dopravnímu značení se věnujeme od roku 1995. Zaměřujeme se zejména na přechodné dopravní značení a zajišťujeme kompletní vyřízení dopravně inženýrských opatření  – omezení v dopravě na silnicích I.II.III. třídy, místních a účelových komunikacích částečnou nebo úplnou uzavírkou. Zpracováváme projekty dopravního značení. Zajišťujeme prodej, pronájem a servis přechodného dopravního značení.

Dodržujeme zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích dle TP 65 a TP 66.

DIO – Dopravně inženýrské opatření

Certifikát
DIO – Dopravně inženýrské opatření

Zpracování projektové dokumentace – (projekt + technická zpráva)

Zákazníky zastupujeme na silničních Správních úřadech při vyřizování: – povolení uzávěry silnice I. II. a III. třídy, místní nebo účelové komunikace – stanovení přechodného dopravního značení – zvláštního užívání silnice pro provádění stavebních prací – povolení připojení dočasných staveništních sjezdů k pozemním komunikacím – zajištění vyjádření správců komunikací – Ředitelství silnic a dálnic, Správy silnic krajů, měst a obcí – zajištění vyjádření PČR Dopravních Inspektorátů – zajištění vyjádření Dopravců – veřejné linkové a městské dopravy – zajištění vyjádření KODIS – Koordinátor ODIS s.r.o.

Služby

Ostatní

– projekty dopravního značení

– konzultace a poradenství

– pronájem, montáž a instalace přechodného dopravního značení (uzavírky a objízdné trasy), semaforů a výstražných světel.

– prodej, dodávka a montáž trvalého dopravního značení a zařízení (zrcadla, retardéry…) záruční doba 64 měsíců

– DIO – dopravně inženýrské opatření

– servis dopravního značení během pronájmu

– kontrola a výměna akumulátorů

– kontrola a mytí DZ

– výměna poškozeného či odcizeného DZ

 nabízíme pronájem světelné šipky (DZ Z7)
– 3 cestný SEMAFOR s dynamickým řízením – mobilní semafor automaticky koriguje dopravu dle hustoty provozu

Pro vyřízení povolení stanovení DZ, zvláštního užívání, uzavírek komunikací a zřízení dočasných staveništních sjezdů je nutná doba 35 dní.

5 dní na zpracování projektové dokumentace (dle rozsahu) a 30 dní ze zákona na vyřízení žádosti. Zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. (Stanovení DZ) Zákon o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb. novela zákona č.268/2015 Sb. (zvláštní užívání a uzavírka komunikace)

Fotografie

Reference

Dlouhodobě zajišťujeme projekty a dopravní značení, například pro

FIRMY

POHL cz a.s.
STRABAG a.s.
Berkastav s.r.o.
Technické služby Opava a. s.
Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
První Hornoslezská Stavební spol. s r. o.
Subterra a.s.
Metrostav a.s.
IDS Olomouc – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.
Stamex spol., s.r.o.
Karo inženýrské sítě s r.o.
Femont Opava s.r.o.
Elektro-projekce s.r.o.

MĚSTA a OBCE

Kravaře
Vítkov
Velké Hoštice
Malé Hoštice
Chlebičov
Chuchelná
Dolní Životice
Služovice
Štítina
Otice
Slavkov
Mikolajice

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Hrady.cz
Kravařský odpust
Kobeřický odpust
Píšťský odpust

SPORTOVNÍ AKCE

Breda City Trail
Bolatická 30
JOYRUN

Tkadleček – Dopravní Značení

E – mail: znacky@tkadlecek.cz

Tel.: 737 351 772

IČ: 087 346 31

DIČ: CZ8708235888

ID Dat. schr.: qct58tf

Kontaktujte nás