Tkadleček 
Dopravní Značení

O nás

Dopravnímu značení se věnujeme od roku 1995. Zaměřujeme se zejména na přechodné dopravní značení. V roce 2020 firma TKAREB byla převedena z otce Ing. Milana Tkadleček na syna Jana, firma Tkadleček – Dopravní Značení.

Dodržujeme zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích dle TP 65 a TP 66.

DIO – Dopravně inženýrské opatření

DIO – Dopravně inženýrské opatření

Zpracování projektové dokumentace – (projekt + technická zpráva)

Zákazníky zastupujeme na silničních Správních úřadech při vyřizování:
– povolení uzávěry silnice I. II. a III. třídy, místní nebo účelové komunikace
– stanovení přechodného dopravního značení
– zvláštního užívání silnice pro provádění stavebních prací
– povolení připojení dočasných staveništních sjezdů k pozemním komunikacím
– zajištění vyjádření správců komunikací – Ředitelství silnic a dálnic, Správy silnic krajů, měst a obcí
– zajištění vyjádření PČR Dopravních Inspektorátů
– zajištění vyjádření Dopravců – veřejné linkové a městské dopravy
– zajištění vyjádření KODIS – Koordinátor ODIS s.r.o.Zpracování projektové dokumentace – (projekt + technická zpráva)

Certifikát

Služby

Ostatní

– projekty dopravního značení
– konzultace a poradenství
– pronájem, montáž a instalace přechodného dopravního značení (uzavírky a objízdné trasy), semaforů a výstražných světel.
– prodej, dodávka a montáž trvalého dopravního značení a zařízení (zrcadla, retardéry…) záruční doba 64 měsíců
– DIO
– servis dopravního značení během pronájmu
– kontrola a výměna akumulátorů
– kontrola a mytí DZ
– výměna poškozeného či odcizeného DZ

Pro vyřízení povolení stanovení DZ, zvláštního užívání, uzavírek komunikací a zřízení dočasných staveništních sjezdů je nutná doba 35 dní.

5 dní na zpracování projektové dokumentace (dle rozsahu) a 30 dní ze zákona na vyřízení žádosti. Zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. (Stanovení DZ)
Zákon o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb. novela zákona č.268/2015 Sb. (zvláštní užívání a uzavírka komunikace)

Fotografie

Reference

Dlouhodobě zajišťujeme projekty a dopravní značení, například

PRO FIRMY

POHL cz a.s.
STRABAG a.s.
Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
První Hornoslezská Stavební spol. s r. o.
Subterra a.s.
Metrostav a.s.
IDS Olomouc – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.
Stamex spol., s.r.o.
Karo inženýrské sítě s r.o.
Femont Opava s.r.o.
Elektro-projekce s.r.o.

PRO MĚSTA

Kravaře
Velké Hoštice
Malé Hoštice
Chlebičov
Chuchelná
Dolní Životice
Služovice
Štítina
Vítkov
Slavkov
Mikolajice

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Hrady.cz
Kravařský odpust
Kobeřický odpust
Píšťský odpust

SPORTOVNÍ AKCE

Breda City Trail
Bolatická 30
Cyklozávod Farmtour

Kontaktujte nás


Tkadleček – Dopravní Značení